Dossier compleet

Automatische signalering of een dossier volledig is
Afbeelding van een verkeerslicht

In één oogopslag zien of het dossier in Careweb volledig is.

Controle op o.a.:

 • Verwijsbrief aanwezig
 • Intakeverslag ingevuld
 • Behandelplan
 • Behandelovereenkomst
 • ...

Voor Jeugd en WMO

 • Aflopen van zorgtoewijzingen
 • Besteding binnen de zorgtoewijzing

Monitoring van

 • ZPM spelregel 'Betrokkenheid regiebehandelaar'
 • Voldoende afspraken ingepland

Allerlei maatwerk extra's mogelijk

 • Evaluaties
 • Eigenlijk kan alles gemonitord worden